KM sprint, Statkraft Cup TVSSK,søndag 8. februar 2015

Bø Skiskyttarlag inviterer til sprintrenn i skiskyting. Rennet er både KM og cuprenn i Statkraft Cup for Telemark/Vestfold Skiskytterkrets, men åpent også for andre kretser.

Sted og tid: Grønkjær Skistadion, Notodden, søndag 8. februar 2015.

Sekr./ Rennkontor:     På Grønkjær. Åpent fra kl. 09:30

Garderobe:                 Grønkjær – kun garderobe, ikke mulig å dusje

Kiosk:                         Grønkjær

Påmelding:                  Min idrett. Frist 3.2.2015 kl. 23.59.

                                              

Startkontingent:         Senior  kr. 150

                                   Junior kr. 120

                                   Jenter/gutter kr. 100          

Faktura på startlisens blir ettersendt.                          

Etteranmelding:           Dobbel kontingent

 

Klasser:                       Alle

Innskyting:                 Kl. 10:00 – 11:30

Start:                           Kl. 12:00

Lisenser:                     Laga er ansvarlige for at løperne har gyldig sikkerhetskurs og                                            startlisens.

Startnummer:              Startnummer hentes lagvis på rennkontoret senest 1 time før start. Startnummer som ikke blir levert inn igjen etter rennet, belastes løperens klubb med kr. 250.

                                                                                                                                

Premieutdeling:          På Grønkjær i henhold til NSSF sine bestemmelser.

TD:                             Jostein Sandven

Rennleder:                  Halvor Eika, Bø SSL, mob.tlf. 97563307.

Vel møtt til renn på Grønkjær!

Hurra! Aslak Nenseter, Bø ssl, er tatt ut til junior VM i Hvite-Russland i februar 2015. Vi ønsker han lykke til!

Felles tidspunkt for egentrening på skiskytterbanen onsdager kl.18. Møt opp! I tillegg oppfordres det til å bruke langrenngruppas treningstilbud.

Dato: 29.04.14

Tid: Kl. 19.00

Sted: Bø trafikkskole

Saksliste:

Sak 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Sak 3. Valg av personer til underskriving av protokoll

Sak 4. Årsmelding 2013 m/ oppsummering av vintersesongen 2013/2014.

Sak 5. Regnskap 2013

Sak 6. Treningstilbud kommende sesong

Sak 7. Støtte til klubbens løpere utenfor treningsgruppene i regi av Bø SSL.

Sak 8. Budsjett

* Dugnad

* Sponsoravtale

* Fastsetting av medlemskontingent.

* Fastsetting av treningsavgift.

* Fastsetting av geværleie.

Sak 9. Innkomne saker

Sak 12. Valg

Frist for innmeldinger av saker er 15.04.14. til leder Geir Holløkken.